Imbuhan

Imbuhan ialah awalan faktor daraban yang digunakan untuk mewakili sesuatu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Jadual di bawah menunjukkan imbuhan yang anda perlu ketahui dalam silibus SPM. Penukaran Imbuhan Imbuhan ke Unit SI Contoh 1: Diberi bahawa frekuensi suatu gelombang radio ialah 350M Hz. Berapah frekuensi gelombang radio itu dalam unit Hz? Jawapan: … Read more

Kuantiti Asas dan Kuantiti Terbitan

Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur.¬†Contoh kuantiti fizik ialah masa, panjang, luas, halaju, berat, jisim dan sebagainya Suatu kuantiti fizik mempunyai dua bahagian iaitu magnitud dan unit.¬† Semua kuantiti diukur dalam unit asas. Unit-unit asas ini adalah berdasarkan unit sistem Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai unit SI. Terdapat dua jenis kuantiti fizik iaitu kuantiti … Read more