Sifat-sifat Fizik Sebatian Ion dan Kovalen

Sebatian ion terdiri daripada ion berlawanan cas, yang ditarik oleh ikatan ionik yang kuat. Ion-ion ini disusun pada kedudukan yang tetap, teratur dan padat dalam struktur raksasa. Kebanyakan sebatian kovalen terdiri daripada molekul-molekul ringkas yang ditarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Perbezaan sifat fizik antara sebatian ion dan sebatian kovalen … Read more

Pembentukan Ikatan Kimia

Semua unsur-unsur bukan gas adi mempunyai susunan elektron yang kurang stabil kerana petala terluar unsur-unsur ini tidak mempunyai susunan elektron duplet atau oktet. Berikut adalah contoh beberapa unsur bukan gas adi serta susunan elektronnya. Natrium 2.8.1 Magnesium 2.8.2 Aluminium 2.8.3 Oksigen 2.6 Klorin 2.8.7 Atom-atom unsur di dalam jadual di atas adalah kurang stabil (kerana … Read more

Kestabilan Gas Adi

Unsur-unsur dalam Kumpulan 18 mempunyai 2 atau 8 elektron dalam petala-petala yang terluar sekali. Oleh kerana petala-petala luarnya telah diisi sepenuhnya dengan elektron, atom gas adi sukar untuk menerima, menyingkirkan atau berkongsi elektron dengan atom lain. Suatu atom helium mempunyai dua elektron pada petala tunggalnya. Ini dikenali sebagai duplet. Oleh kerana petala pertama hanya boleh … Read more