Elektrolisis Larutan Akueus

Mengenalkan Anion dan Kation dalam satu Larutan Akueus Elektrolit
 1. Sebelum ini kita telah berlajar bahawa terdapat dua jenis elektrolit, iaitu
  1. Elektrolit berbentuk cecair (atau leburan)
  2. Elektrolit berbentuk larutan akueus.
 2. Elektrolit berbentuk cecair mengandungi satu jenis kation dan satu jenis anion sahaja di dalamnya. Contohnya, leburan plumbum(II) bromida mengandungi ion plumbum(II), Pb2+ dan ion bromida, Br sahaja di dalamnya.
 3. Bagaimanapun, elektrolit berbentuk larutan akueus adalah berbeza. Larutan akueus sebatian ionic, asid dan alkali mengandungi ion-ion daripada sebatian tersebut serta ion-ion hidrogen, H+ dan ion-ion hidroksida, OH daripada penceraian separa air.
  H2O → H+ + OH
 4. Contohnya, larutan natrium klorida. Apabila natrium klorida terlarut di dalam air, ia akan bercerai dan menghasilkan ion-ion natrium dan ion=ion klorida.
  NaCl → Na+ + Cl.
 5. Pada masa yang sama, molekul air di dalamnya juga bercerai secara separa dan menghasilkan ion-ion hidrogen, H+ dan ion-ion hidroksida, OH.
  H2O → H+ + OH
 6. Oleh itu, ion-ion yang hadir dalam larutan natrium klorida termasuk ion natrium, Na+, ion klorida Cl, ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH.
 7. Jadual di bawah membandingkan ion-ion yang hadir dalam natrium klorida lebur dan larutan akueus natrium klorida.
Natrium klorida lebur Larutan Akueus Natrium Klorida
Penbentukan ion:

NaCl → Na+ + Cl

Ion-ion yang hadir:

Na+ ; Cl

Penbentukan ion:

NaCl → Na+ + Cl

H2O → H+ + OH

Ion-ion yang hadir:

Na+ ; Cl ; H+ ; OH

 1. Dalam suatu larutan akueus, kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida adalah lebih rendah daripada ion-ion bahan terlarut.
Pemilihan Nyacas:
 1. Elektrolit jenis larutan akueus biasanya mengandungi lebih daripada satu jenis kation dan anion di dalamnya.
 2. Dalam proses elektrolisis elektrolit jenis larutan akueus, kedua-dua jenis kation akan bergerak ke katod dan kedua-dua jenis anion akan bergerak ke anod.
 3. Bagaimanapun, hanya satu jenis kation dan anion akan dipilih untuk dinyahcas di katod dan di anod.
 4. Contohnya, , dalam elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat, kation yang bergerak ke katod ialah ion Cu2+ dan ion H+. Anion yang bergerak ke anod ialah ion SO42- dan ion OH. Bagaimanapun, hanya satu jenis kation dan satu jenis anion akan dipilih untuk dinyahcas di katod dan anod.
 5. Di katod, antara ion Cu2+ dan ion H+, ion Cu2+ akan dipilih untuk dinyacas.
 6. Di anod, antara ion SO42- dan ion OH, ion OH akan dipilih untuk dinyacas.
 7. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan nyahcas di kedua-dua elektrod.
  1. kedudukan ion dalam sin elektrokimia
  2. kepekatan ion dalam suatu larutan
  3. jenis elektrod yang digunakan

 

Leave a Comment