Unsur-unsur Peralihan

Unsur-unsur peralihan dijumpai di bahagian tengah Jadual Berkala, terletak antara Kumpulan 2 dengan 13.

Sifat-sifat unsur peralihan

 1. Saiz atom merentas kala: saiz atom bagi unsur-unsur peralihan dalam Kala yang sama adalah lebih kurang sama.
 2. Semua unsur peralihan ialah logam dan mempunyai sifat-sifat seperti berikut:
  1. pepejal dengan permukaan yang berkilat.
  2. takat lebur dan takat didih yang tinggi
  3. bersifat mulur dan dapat ditempa.
  4. konduktor haba dan elektrik yang baik
  5. sangatkeras
  6. ketumpatan yang tinggi.

Ciri-ciri Istimewa Unsur-unsur Peralihan

 1. Semua unsur peralihan mempunyai empat ciri istimewa seperti berikut:
  1. Membentuk ion atau sebatian yang berwarna.
   Contoh:

   Ion-ion Warna
   Ion ferum(II) hijau muda
   Ion ferum(III) perang/ kuning-keperangan
   Ion nikel(II) hijau
   kuprum(II) biru
   kromium(III)  hijau
   mangan(II)  merah jambu muda
   kobalt(II)  merah jambu
   manganat(VII)  ungu
   kromat(VI)  kuning
   dikromat(VI)  jingga
  2. Menunjukkan nombor nengoksidaan yang berbeza dalam sebatian.
   Contoh:

   Unsur Nombor Pengoksidaan
   Besi +2 dan +3
   Nikel +2 dan +3
   Kuprum +1 dan +2
   Mangan +2, +3, +4, +6, dan +7
   Kromium +2, +3, dan +6
  3. Membentuk ion kompleks.
   Contoh:

   Ion Formula
   Ion tetraaminakuprum(II) [Cu(NH3)4]2+
   Ion heksasianoferat(III) [Fe(CN)6]3-
   Ion heksasianoferat(II) [Fe(CN)6]4-
   Ion heksaakuaferat(II) [Fe(H2O)6]2+
  4. Bertindak sebagai mangkin. (Mangkin ialah bahan kimia yang dapat meningkatkan kadar suatu tindak balas kimia.)
   Contoh:

   Mangkin Process
   Ferum Proses Haber
   Platinum Proses Ostwald
   Vanadium(V) Proses Sentuh
   Nikel/Platinum Penghidrogenan Marjerin

 

Leave a Comment