Unsur-unsur Kumpulan 1

Unsur-unsur Kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali kerana unsur-unsur ini bertindak balas dengan air untuk membentuk larutan beralkali. Unsur-unsur kumpulan 1 mengikut susunan dari atas ke bawah ialah Litium, (Li), Natrium (Na), Kalium (K), Rubidium (Rb), Sesium (Cs), dan Fransium (Fr). Sifat-sifat Fizik Secara umumnya, unsur-unsur Kumpulan 1 menunjukkan sifat-sifat fizik yang serupa: Unsur-unsur kumpulan … Read more

Susunan Elektron dalam Atom

Konfigurasi elektron bagi sesuatu atom ialah suatu susunan elektron yang menunjukkan bagaimana elektron-elektron dalam satu atom unsur ditempatkan dalam petala-petala ( orbit-orbit ) yang mengelilingi nukleus. Atom terdiri daripada nukleus yang dikelilingi oleh elektron bercas negatif. Elektron-elektron ini bergerak dalam jalur tenaga tertentu yang dikenali sebagai petala elektron. Elektron-elektron bergerak mengelilingi nukleus seperti planet-planet bergerak mengelilingi Matahari dalam … Read more

Unsur-unsur Kumpulan 18

Unsur-unsur Kumpulan 18 dikenali sebapi gas adi atau gas nadir. Unsur-unsur Kumpulan 18 terdiri daripada helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon. Sifat-sifat Fizik Unsur-unsur Kumpulan 18 Unsur-unsur Kumpulan 18 atau gas-gas adi mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah wujud sebagai gas tanpa warna pada suhu bilik adalah konduktor haba yang lemah tidak … Read more

Jadual Berkala Moden

Jadual di bawah menunjukkan Jadual Berkala Moden yang terdiri daripada 118 unsur yang berbeza. Dalam Jadual Berkala Moden, unsur-unsur disusun secara mengufuk mengikut tertib nomhor proton menaik. Nombor proton bertambah sebanyak satu unit dari kiri ke kanan kala dalam Jadual Berkala. Unsur-unsur dengan sifat-sifat kimia yang serupa termasuk ke dalam kumpulan yang sama. Sifat-sifat Jadual … Read more

Pengenalan Kepada Jadual Berkala

Untuk membolehkan pengkajian mengenai unsur-unsur dan sebatian-sebatian mereka menjadi lebih senang dan bersistem, berbagai-bagai jenis pengkelasan telah dibuat. Contohnya: Unsur-unsur dikelaskan kepada logam-logam dan bukan logam. Siri Elektrokimia menyusun logam-logam mengikut tertib kereaktifan. Jadual Berkala adalah pada asasnya suatu pengkelasan bagi semua unsur ke dalam kumpulan-kumpulan dengan sifat-sifat yang serupa. Dengan menyusun unsur-unsur dalam satu … Read more

Isotop

Walaupun bilangan proton dalam atom sesuatu unsur adalah tetap, tetapi kadang kala bilangan neutron mungkin berbeza. Atom-atom yang berbeza bagi unsur yang sama itu dipanggil isotop. Isotop sesuatu unsur adalah atom unsur tersebut yang mempunyai bilangan neutron yang berbeza tetapi bilangan protonnya adalah sama; iaitu nombor-nombor neutron berlainan tetapi nombor protonnya adalah sama. Isotop-isotop yang … Read more

Struktur Atom

Model Atom Yang Digunakan Sekarang Atom terdiri daripada dua bahagian: satu bahagian kecil di tengahnya dipanggil nukleus dan satu kawasan di sekelilingnya yang diduduki oleh elektron. Nukleus itu sangat kecil dibandingkan dengan saiz atomnya. Akan tetapi sebahagian besar jisim atom adalah tertumpu kepada nukleus yang kecil itu. Nukleus mengandungi dua zarah asas iaitu neutron dan … Read more

Sejarah Perkembangan Model Atom

John Dalton Jirim adalah terdiri daripada zarah­zarah yang kecil, yang tidak boleh di­pecahkan lagi dan dipanggil atom. Atom tidak boleh dicipta atau dimus­nahkan. Atom bagi sesuatu unsur tertentu ada­lah sama kesemuanya dan berbeza da­ripada atom bagi unsur lain. Perpaduan kimia berlaku antara atom dalam angka bilangan yang kecil. J.J. Thomson Pada tabun 1897, Joseph J. … Read more

Perubahan Keadaan Jirim

Keadaan fizik jirim suatu bahan boleh berubah apabila berlakunya perubahan suhu dan tekanan. Contohnya, air wujud sebagai ais (keadaan pepejal) pada suhu kurang daripada 0 °C pada tekanan 760 mmHg. Air (keadaan cecair) wujud pada suhu antara 0 °C dan 100 °C. Pada suhu lebih daripada 100 °C, stim (keadaan gas) terbentuk. Jirim menyerap tenaga … Read more

Tiga Keadaan Jirim

Teori Kinetik Jirim Teori kinetik dikemukakan untuk menerangkan dan menguraikan kelakuan gas, cecair dan juga pepejal. Mengikut teori kinetik jirim, semua jirim terdiri daripada zarah-zarah yang sentiasa bergerak. Zarah-zarah sentiasa berlanggara antara satu sama lain. Halaju dan tenaga kinetik zarah bergantung kepada suhunya. Jika suhu bertambah, zarah bergerak dengan le­ih cepat dan tenaga kinetik bertambah. … Read more